Kim jest radca prawny?

Radca prawny w związku ze swoją pracą nie może brać udziału w rozprawie – chyba, że dany adwokat z przyczyn losowych niezależnych od niego nie stawił się na rozprawie, przez co radna prawny otrzymuje kopie dokumentów oraz może bronić poszkodowanego. Radcy prawni są pomocni w składaniu odpowiedniego pisma do organów ścigających, co jest pomocne w większych miastach jak Konin, a przestępstwo jest w sytuacji o największej szkodliwości czynu.

Żeby uzyskać zawód radcy prawnego powinien skończyć 5 lat wyższych studiów prawniczych, 3 lat aplikacji radcowskich zakończonych egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Musi podnosić swoje kwalifikacje jak i kształcić się w swojej specjalności, a także posiadać nieskazitelny charakter dla swojej profesji: nie może używać wulgaryzmów, musi być sumienny oraz punktualny. Najważniejszym warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa oraz pełni praw publicznych (nie może mieć ograniczonych praw jak i być wcześniej karany).

Czym właściwie zajmuje radca prawny? Radca prawny ma nieco inny zakres obowiązków niż adwokat. Może reprezentować klienta w postępowaniu karnym, gdzie ustala się kto ma obowiązek wpłaty zadośćuczynienia (na przykład rozprawa o alimenty) jak i przed ubezpieczycielami (w przypadku która strona nie dopełniła swoich obowiązków i czyjej winy doszło do tragedii). Pomaga w napisaniu wezwania do zapłaty alimentów/renty/odszkodowania od osób odpowiedzialnych za wywołanie szkody osoby/majątku. Udziela porad prawnych jak i sporządza opinie na daną rozprawę. Wspiera poszkodowanego w rozprawie, przez co może uzyskać taką samą obronę jak w przypadku adwokata. Z tą różnicą, że adwokat zajmuje się obroną poszkodowanego w przypadku np. uniewinnienia jakiegoś przestępstwa.